"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Gimnáziumi beíratás

Szükséges okmányok

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

 

A 2022–2023. tanév gimnáziumi tagozat 7/1 osztályába felvett tanulók beíratására

 szeretettel várjuk

 

2022. június 23-án csütörtökön,  

ímélben elküldött időpontban

 

az iskola titkárságán.

 

 

 

Kérjük, hozzák magukkal a kitöltött és mindkét törvényes képviselő által aláírt

 • Adatlapot a beiratkozáshoz,
 • a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot,
 • a tanköteles tanuló életvitelszerű lakóhelyéről, tartózkodási helyéről a nyilatkozatot.

Megtalálhatók az iskola honlapján, a Dokumentumok között.

 

Beiratkozáskor a következő okmányok bemutatása szükséges:

a tanuló

 • a születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa,
 • a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
 •  tajkártyája,
 • diákigazolványa,
 • általános iskolai bizonyítványa;

a beírató szülő

 • személyi igazolványa,
 • személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.
 • nem  magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

 

 

 

Kérjük, hogy a másik iskolából átiratkozó tanulók a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapot szíveskedjenek beszerezni a Kormányablaknál. A gyermekükről fényképet készítenek érvényes személyi igazolványának, lakcímkártyájának bemutatását követően, és rögzítik személyes adatait. (Amennyiben még nincs személyi igazolványa, előbb annak igénylése történik. Ehhez mindkét szülő együttes részvétele, vagy a jelen nem levő szülő és két tanú által aláírt meghatalmazás kell.)

 

Köszönjük megértésüket és segítő együttműködésüket.

 

  Következő események

  • 2023-06-02

   Évfolyamvizsgák vége

  2023-06-05

  A nemzeti összetartozás napja

2023-06-15

Utolsó tanítási nap Ált. iskolai ballagás

2023-06-19

szóbeli érettségi

2023-06-20

szóbeli érettségi

© 2023 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva