"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Információk a beíratásról

Az általános iskola első osztálya

Kedves Szülők!

 

 

Értesítjük Önöket, hogy

 

a tankötelessé váló gyermekek beíratása az általános iskola első osztályába 

2019. április 11-én (csütörtökön) 8–19 óráig,

2019. április 12-én (pénteken) 8–19 óráig

 

az  iskola titkárságán történik.

 

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok, teendők

 

 1. Kérjük, hozzák magukkal

az olvashatóan kitöltött és aláírt

–     a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot (http://www.palapostol.hu/dokumentumok//Nyilatkozat%20sz%C3%BCl%C5%91i%20fel%C3%BCgyeleti%20jog%20gyakorl%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%202019.pdf)

–     a tanköteles gyermek életvitelszerű lakóhelyéről, tartózkodási helyéről a nyilatkozatot; (http://www.palapostol.hu/dokumentumok//NYILATKOZAT-%C3%A9letvitelszer%C5%B1%20lak%C3%B3hely-tarthely%20.pdf)

     

valamint

–  az eredeti óvodai szakvéleményt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről, ha a jelentkezési laphoz nem csatolták,

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek lakcímkártyáját,
 • a gyermek tajkártyáját,

–    a beírató szülő személyi igazolványát,

 • a beírató szülő lakcímkártyáját.

 

 

2. A diákigazolvány igényléséhez a NEK adatlapot szintén ekkor szíveskedjenek átadni.

    A következő módon lehet beszerezni:

A Kormányablaknál történik a fénykép készítése, a személyes adatok rögzítése. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, ha van, személyi igazolványát, a kísérő szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját vinni kell.

(Amennyiben a gyermeknek még nincs személyi igazolványa, előbb annak az igénylése történik. Ehhez vagy mindkét szülő együttes jelenléte, vagy a jelen nem levő szülő és két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges.)

 

 

3. A beiratkozásról szóló átvett értesítést a beíratás két napján a lakóhely szerint illetékes általános iskolába el kell juttatni.

 

Az adatlap a beiratkozáshoz, a nyilatkozatok, az általános iskolák felvételi körzetei a 2019–2020. tanévben iskolánk honlapján, a Dokumentumok között találhatók.

 

 

 

                          Segítő együttműködésüket köszönjük!

 

  Következő események

  • 2019-11-11

   Karácsonyi egyéni fényképezés

  2019-11-13

  A magyar nyelv napja

2019-11-18

Beiskolázási tájékoztató a gimnáziumba jelentkezőknek 17:30 óra

2019-11-23

Szalagavató

2019-11-25

Nyílt nap a gimnáziumi tagozaton

© 2019 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva