"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

INFORMÁCIÓK A TANÉVKEZDÉSHEZ

A TANTESTÜLET HATÁROZATAI

A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TANTESTÜLETE A 2020-2021. TANÉV ALAKULÓ TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLETÉN A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

 

 1. Közös, központi tanévnyitót az idén nem tartunk, de osztályonként/évfolyamonként külön-külön, előre egyeztetett időpontban és helyszínen részt fogunk venni Veni Sancte szentmisén. Az 1. osztályosok hagyományos nyakkendőszentelése az 1. és az 5. évfolyam részvételével szeptember 1-jén az iskola kápolnájában lesz.
 2. Ezen a napon minden osztály a saját termében tartózkodik. Négy osztályfőnöki órát tartunk. A nagy létszámú osztályok tanulói részére kötelező a maszk viselése.
 3. A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a gyerekek.
 4. A szülők a járvány ideje alatt az épület bejáratáig kísérhetik gyermekeiket, és tanítás végén ott várhatják őket. Az otthon felejtett felszerelést, uzsonnát nem lesz módjuk gyermekeik után behozni az iskolába.
 5. A gimnáziumi évfolyamokon a tanítás reggel 09:00-kor kezdődik az órarend szerinti második órával. Az 1-8. általános iskolai évfolyamok részére a hagyományos rendben, 08:00-kor kezdődik az oktatás.
 6. A 11-12. évfolyam kiscsoportos fakultációs órái – lehetőség szerint – 08:00-kor kezdődnek.
 7. A járványhelyzetre való tekintettel lehetőség van arra, hogy a 15.00 órakor kezdődő órákat tantárgy és tananyag függvényében digitális formában tartsuk meg, ebben az esetben elektronikus úton juttatjuk el a tananyagot a tanulók részére a Google Classroom felületén keresztül.
 8. A hagyományos megemlékezések, műsorok rendhagyó módon osztálykeretben kerülnek megrendezésre.
 9. Ideiglenesen a pénteki osztályfőnöki órákon tartjuk az áhítatot. Nagy létszámú osztályoknál az órát bontva tartjuk.
 10.  A szülői értekezlet megtartásának módjáról (online vagy személyes) és időpontjáról az osztályfőnök dönt.
 11. Az ebédelés szigorú rend szerint zajlik. Minden osztály a számára kijelölt idősávban tartózkodhat az ebédlőben.
 12. Jelen helyzetben az iskolai büfé üzemeltetését felfüggesztjük.
 13. A gimnáziumi évfolyamok számára óraközi szünetekben megnyitjuk az épület Cinkotai út felőli udvarát.
 14. A szűkebb folyosókon lévő tantermekből, tantermekbe ütemezetten, a tumultust elkerülve fogjuk ki- és beengedni a gyerekeket. A folyosókon, a tantermeken kívüli közös helyiségekben kötelező a maszk viselése. A testnevelés terem és az öltözők használatáról külön szabályozás készül.
 15. A család vagy közeli családtag külföldi tartózkodása esetén kéthetes házi karantén kötelező, de a tanulási folyamatban és a számonkérésekben részt kell venni a diáknak. Erről a hiányzásról nem kérünk orvosi igazolást, csak szülői tájékoztatást. A szeptember 1-jét megelőző külföldi tartózkodásról minden szülőnek nyilatkoznia kell.  A nyilatkozat a honlapról tölthető le, és a portán is helyezünk el belőle néhány példányt. A kitöltött és a szülő által aláírt nyilatkozatot szeptember 1-jén minden tanuló hozza magával, vagy előző estig digitális formában is eljuttathatják az aláírt példányt az osztályfőnök számára. Amennyiben hiányzik a nyilatkozat, a gyermek nem léphet be az épületbe.
 16. Minden hiányzás esetén – beleértve a fertőzés gyanúját is – a szülő a Mozanaplón keresztül 09.00 óráig köteles értesíteni az osztályfőnököt. A járványhelyzetre való tekintettel a szülői igazolások számát rugalmasan kezeljük. (Az orvosi igazolást később is elfogadjuk.) Kérjük, ne éljenek vissza ezzel. Természetesen a tananyag pótlása és a számonkérések teljesítése ebben az esetben sem maradhat el, ez utóbbi online vagy későbbi időpontban teljesíthető.
 17. Minden – különösen az informatika – tanterem használata előtt kötelező a kézmosás/

- fertőtlenítés. Ehhez minden tanuló rendelkezzen tisztasági felszereléssel, mely tartalmazzon maszkot, kéz- és felületfertőtlenítőt, szappant, kisméretű törölközőt. Az iskola által biztosított takarítás mellett minden tanulónak kötelező a tanórák után a saját padját letörölni, és belátásuk szerint ajánlott a másik teremben az óra előtt ugyanezt megtenni. Ennek végrehajtására a tanárok felügyelnek.

 

E SZIGORÚ SZABÁLYOK BETARTÁSA MINDANNYIUNK ÉRDEKE.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET ÉS MEGÉRTÉSÜKET.

 

 

 

  Következő események

© 2020 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva