"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Központi felvételi 2023

Középfok

Tisztelt Szülők!

 

A jan. 21-i felvételi vizsgára elkészült a vizsgabeosztás és minden jelentkező számára a személyes vizsgabehívó. Aki ügyfélkapun keresztül nyújtotta be a jelentkezését, annak a behívóját fel tudjuk tölteni a felületre, ez azonban még nincs aláírva és pecséttel hitelesítve, ugyanakkor minden fontos információt tartalmaz. Az aláírással és pecséttel hitelesített vizsgabehívó a mai naptól egész nap átvehető iskolánk portáján.

A felvételivel kapcsolatos legfontosabb, általános tudnivalókat röviden összefoglalom:

 

- Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell
elkészíteni.
- A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.(Kivétel, ha a jelentkező igazgatói határozatban erre lehetőséget kapott.)
matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem
használható. (Kivétel, ha a jelentkező igazgatói határozatban erre lehetőséget kapott.)
- Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt jelenjen meg a gyülekezés helyén.(Az iskola aulájában legkésőbb 9 óra 40 perckor)

 

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:
- személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
- jelen értesítőt.
- Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató
által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos
javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a
vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.


A megtekintés helyszíne és időpontja:

 

Pál Apostol Kat. Óvoda, Ált. Isk. és Gimn., könyvtár; 2023.jan. 27. 8-16 óra


A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. A vizsgázó
észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló
határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2023. február 10-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga
részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot
minden tanulónak átadja.


A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok:

 

Ács Béláné

igazgatóhelyettes

 

  Következő események

  • 2023-09-28

   Diáksport-nap

  2023-10-01

  A zene világnapja

2023-10-06

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2023-10-10

Gólyahét

2023-10-11

Gólyahét

© 2023 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva