"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Központi felvételi 2024

Középszint

Tisztelt Szülők!

 

A jan. 20-i felvételi vizsgára elkészült a vizsgabeosztás és minden jelentkező számára a személyes vizsgabehívó. Aki ügyfélkapun keresztül nyújtotta be a jelentkezését, annak a behívóját fel tudtuk tölteni a tárhelyére, ez azonban még nincs aláírva és pecséttel hitelesítve, ugyanakkor minden fontos információt tartalmaz. Az aláírással és pecséttel hitelesített vizsgabehívó a mai naptól egész nap átvehető iskolánk portáján.

A felvételivel kapcsolatos legfontosabb, általános tudnivalókat röviden összefoglalom:

 

- Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell
elkészíteni.
- A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.(Kivétel, ha a jelentkező igazgatói határozatban erre lehetőséget kapott.)
matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivétel, ha a jelentkező igazgatói határozatban erre lehetőséget kapott.)
- Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt jelenjen meg a gyülekezés helyén.(Az iskola aulájában legkésőbb 9 óra 40 perckor)

 

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:
- személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
- jelen értesítőt.
- Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a
vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

 

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló
határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A megtekintés helyszíne és időpontja:

 

Pál Apostol Kat. Óvoda, Ált. Isk. és Gimn., könyvtár; 2024.jan. 26. 8-16 óra


A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2024. február 9-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.


A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok:

 

Ács Béláné igazgatóhelyettes

Pál Apostol Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.

 

    Következő események

© 2024 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva