"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Tudnivalók 2020–2021. tanév

Ügyeleti napok, étkezés

 

 

Ügyeleti nap az iskolában:

2020. augusztus 5. szerda, 8:00–12:00 óráig.

 

 

Az étkeztetés árának befizetése szeptemberre, az iskola tanulói számára

a titkárságon

 2020. augusztus 18. kedd, 8:00–17:00 óráig.

Pótbefizetés: 2020. augusztus 25. kedd, 8:00–17:00 óráig.

 

Kedvezményre jogosító jogcímek és igazolásuk:

 A nagycsaládosok a tanévre szóló, illetve a jogosultság fennállásáig érvényes nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tudják a kedvezményes étkeztetést igénybe venni. Felsőoktatási intézményben tanuló testvér figyelembevételekor pótlólag, az őszi és téli beiratkozásakor szükséges az adott félévben aktív hallgatói jogviszonyáról szóló igazolás beszerzése.

A tanuló tartós betegsége miatt kedvezményesen étkezők a befizetés napján érvényes orvosi igazolás bemutatásával tudják a jogosultságot bizonyítani.

 

Az érvényes dátumú rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat birtokában ingyenesen étkező tanulók szülei az étkeztetési hónapot megelőző hónapban a pótbefizetés napjáig, írásbeli nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tudják gyermekük számára az étkeztetést igényelni.

 

 

Az étkeztetés árának befizetése szeptemberre, az óvodás gyermekek számára 

az óvodában

 2020. augusztus 24. hétfő, 8:00–17:00 óráig.

 

Az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges, a jogcímet igazoló dokumentum bemutatásával, másolatának átadásával.

Jogcímek és igazolásuk:

Három vagy több gyermeket nevelő család a családi pótlék folyósításáról

az államkincstár által kiállított, lehetőleg  minél frissebb keltezésű hatósági bizonyítvánnyal.

A gyermek, vagy a közös háztartásban élő testvér tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén a befizetés napján érvényes szakorvosi igazolással.

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az érvényes dátumú jegyzői határozattal.

A családban egy főre jutó jövedelem megállapítása a tárgyhót megelőző (7.) havi munkáltatói jövedelemigazolásokkal és az esetleges egyéb jövedelmek (gyes, gyet  stb.) igazolásával történik.

 

 

 Az étkeztetés ára átutalással is fizethető.

Erről az új tanévre, nevelési évre is nyilatkozat kitöltése szükséges,

szintén az augusztusi, kizárólag készpénzben történő befizetéskor.

 

Diétás étrend kizárólag érvényes szakorvosi vélemény, igazolás másolatának rendelkezésünkre bocsátásával vehető igénybe, amelyet továbbítanunk kell

az étkeztetést biztosító cégnek.

 

 

Kérjük a befizetési dátumok betartását. Az adagszámok megrendelésére nyitva álló idő rövidsége miatt

határidőn túl nem áll módunkban befizetést elfogadni.

 

A tudnivalók a szokásos körülmények között történő iskolakezdésre vonatkoznak.

Kérjük, szíveskedjenek figyelni a tanévkezdésről szóló híradásokat, az iskola honlapját.

    Következő események

© 2020 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva