"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8
Vissza a beszámolókhoz

Lelki programok az iskolában

Az idei tanévet az eddigiektől eltérő módon kezdtük meg. Itt nemcsak az iskola felújítására gondolok, hanem az időjárás miatt a tanévnyitó szentmisét és ünnepélyt is az aulában kellett tartani. A fent említett építkezés, felújítás miatt hétfő reggelenként az áhitatot mindenki a saját osztályában tartja, mert a kápolna is „építési terület”lett.

Külön szeretném felsorolni az általános iskolai és gimnáziumi lelki programjainkat. Általános iskola: Szeptember 21-én 30 gyermek járult először szentáldozáshoz a Szent Pál templomban. Október hónapban minden tanítási napon az első szünetben külö

nböző szándékra együtt imádkozzuk a rózsafüzér egy tizedét az ebédlőben. Szintén októberben az első diákmisén nyakkendőszenteléssel fogadjuk az iskolai közösségbe kicsi elsőseinket. Novemberben szentjeinkről és halottainkról emlékezünk meg. Decemberben közös rorátét tervezünk a felújított kápolnában, és a 4. évfolyam betlehemezéssel készül. Évek óta izgalmas és lelkiekben is gazdagító tett az angyalkázás. Ezt igyekszünk nem tárgyi ajándékokban kifejezni, hanem jócselekedetekben. Hisszük, és gyermekeinkben is tudatosítjuk, hogy a jócselekedetek gyakorlása által mi is Istennek tetsző jó emberekké válhatunk. Mikulás és karácsony ünnepét osztály ill. iskolaszinten ünnepeljük meg.

Január hónapban iskolánk névadójának, Pál apostolnak ünnepét, a Pál-napot igyekszünk színvonalassá tenni, keresztény tartalommal megtölteni. Meghívott vendégünk Laczfi János költő, író, műfordító tanár. Február hónap a vigadalom, farsangi bálok ideje, ahol keresztény emberhez méltóan viselkedünk. Márciusban pedig már az ünnepek ünnepére, húsvétra készülünk a nagyböjti lelkigyakorlattal, a közös keresztút-járással, a lemondások gyakorlásával. Áprilisban egy alkalommal rövid, de tartalmas szentségimádást tartanánk a kápolnában. Májusban pedig a litániákat végzőseinkért ajánljuk fel. A második félévtől, - amikorra már elkészül a kápolna – évfolyammiséken veszünk részt. Minden diákmise előtt biztosítjuk gyermekeinknek, hogy el tudják végezni a szentgyónásukat.

Vissza a beszámolókhoz

  Következő események

  • 2024-06-21

   Utolsó tanítási nap; 8.a ballagás Osztályozó értekezlet 7-11. évfolyam

  2024-06-24

  szóbeli érettségi

2024-06-25

szóbeli érettségi

2024-06-26

szóbeli érettségi Gimnáziumi beiratkozás

2024-06-27

szóbeli érettségi

© 2024 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva