"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Bemutatkozás

A leendő első osztályok osztályfőnökei

Intézményünk 33 éve működik a kerületben. Nevelésünket és oktatásunkat a keresztény értékrend határozza meg. Befogadó közösségünk törekvése a kialakult bensőséges, családias, nyugodt légkör megóvása. Fontosnak tartjuk, hogy közösen éljük meg a hagyományainkat, ünnepeinket az iskolai rendezvényeken, programokon keresztül is. Elkötelezett pedagógusok, fogják kézen a gyermekeket, segítik őket eligazodni nem csak a tudományok világában, hanem az emberi kapcsolatok titkaiban is, hogy megtalálják helyüket a teremtett világban, felismerjék az alapvető erkölcsi és emberi értékek fontosságát, ezáltal magukévá tegyék iskolánk keresztény értékrendjét. Ez a mi küldetésünk, és ezt vállalja intézményünk óvodás kortól az érettségiig.

 

A 2024/2025-ös tanévben induló első osztályok leendő osztályfőnökei Kiss-Bodnár Melinda és Vén Beáta köszöntik Önöket: Igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy az óvoda-iskola közötti átmeneti időszak zökkenőmentes legyen a gyerekek számára. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekszünk minden tanuló számára vonzóvá tenni a tanulást, az ismeretanyagok elsajátítását. A tevékenykedtetést, az élményalapú ismeretszerzést és a játékos tanulást részesítjük előnyben. Hisszük, hogy sok dicsérettel, a pozitívumok kiemelésével és megerősítésével lehet a legjobban ösztönözni és motiválni a tanulókat. Célunk, hogy minden tanuló képességeihez mérten érjen el minél jobb eredményt.

 

                                          Kiss-Bodnár Melinda vagyok, 23 éve tanítok a Pál Apostol Katolikus Általános Iskolában. Elsősorban alsó tagozatos tanító vagyok, de matematika és magyar műveltségterületi végzettségem okán egyik osztályomat továbbvihettem osztályfőnökként a felső tagozaton is, így rálátásom van az 5-6. évfolyam követelményrendszerére is. Hittanári képesítésem lehetővé teszi, hogy osztályomban katolikus hittant is tanítsak. Évente több alkalommal veszek részt egy-egy napos továbbképzésen, így ismerkedtem meg a dráma- és a mesepedagógiával. Szakvizsgázott pedagógusként igyekszem tanítványaimat egyéni bánásmódban részesíteni.

Úgy érzem,  nagy szeretettel, szakmailag felkészülve törekszem nemcsak a tananyagot elsajátíttatni a tanulók számára, hanem igyekszem velük megszerettetni a tanulást, a tananyagot.

Szeretek osztályomból kialakítani egy jó közösséget, ahol tisztelik és megbecsülik egymást, ahol elfogadják egymás erősségeit és gyengeségeit, ahol tudnak együttérezni egymással, és nemcsak a versengés a fontos, hanem egymás segítése is. Szeretek számukra tartalmas programokat szervezni, gyakran viszem őket kirándulni, állatkertekbe, múzeumokba, színházakba. Szívesen tanítok be számukra betlehemes előadást vagy anyák napi műsort.

Igyekszem osztályom tanulóinak szüleivel tisztelettel együttműködni, kérni támogatásukat gyermekük erkölcsi és tanulmányi fejlődésében.

 

Mottóm: „A gyermek világra nyitott lény, kész a befogadásra, jóra jóval válaszol, simogatásra

simogatással, jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel. A tapasztalás megmarad, s ha

félelemkeltéssel nem akadályozzák, kíváncsi, kereső, aktív, kreatív viselkedéssé változik.”

Mérei Ferenc

 

 

                                         Vén Beáta vagyok, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem meg a hittanári - tanítói diplomáimat. Tizenhét éve vagyok az iskola nevelőtestületének tagja. Szakmai fejlődésem érdekében az elmúlt évek alatt számtalan továbbképzésen és tanfolyamon vettem részt.

Nemcsak pedagógusként, de szülőként is átéltem már az iskolakezdés örömeit és nehézségeit, ezért tudom, hogy mit éreznek most a leendő első osztályosok és szüleik. A szülők szerepe nélkülözhetetlen az iskolai nevelésben, mivel a gyermek egészséges fejlődéséhez szükség van a szülőkkel való szoros együttműködésre, kapcsolattartásra. Igyekszem segíteni, támogatni a családokat, hogy ez az átmeneti időszak zökkenőmentes legyen mindannyiuk számára.

Vallom, hogy minden gyermek értékes, ezért feladatom minden kisdiákban megtalálni az értéket.

Mindennapjaink szerves része a humor és a nyitottság, mely segíti a biztonságos és szeretetteljes légkör megteremtését.  Ugyanakkor fontosnak tartom a rendet, és a szabályokat is következetesen igyekszem betartatni.

Az értelmi nevelésen kívül az érzelmi nevelésre is nagy hangsúlyt fektetek, melyhez elengedhetetlen az elfogadó, támogató és motiváló osztályközösség kialakítása, ahová a  gyermekek szívesen tartoznak. Különböző szabadidős programokon veszünk részt, mellyel erősítjük közösségünket, összetartozásunkat, hogy idővel egy egymást segítő és megbecsülő közösséggé formálódjunk.

 

 

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

 Tari Annamária

Leendő elsőseinket nagy szeretettel várjuk!

  Következő események

  • 2024-04-18

   Családi gála

  2024-04-23

  08:00-17:00 Óvodai jelentkezés, időpontfoglalással

2024-04-30

08:00-17:00 Óvodai jelentkezés, időpontfoglalással

2024-05-01

A munka ünnepe

2024-05-02

A felvételizők értesítése az eljárás eredményéről

© 2024 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva