"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Információk a beíratásról 2024/25

Az általános iskola első osztálya

Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy

A 2024–2025. TANÉVRE A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ELSŐ

OSZTÁLYÁBA FÖLVETT TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

2024. ÁPRILIS 18-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN,
2024. ÁPRILIS 19-ÉN PÉNTEKEN,

ÍMÉLBEN ELKÜLDÖTT EGYÉNI BEOSZTÁS SZERINTI IDŐPONTBAN,

AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN TÖRTÉNIK.

KÉRJÜK, HOZZÁK MAGUKKAL a kitöltött és MINDKÉT TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÁLTAL ALÁÍRT (különélő szülők esetén is)
– ADATLAPot a BEIRATKOZÁSHOZ,
– a SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT,
– A TANKÖTELES GYERMEK ÉLETVITELSZERŰ LAKÓHELYÉRŐL, TARTÓZKODÁSI HELYÉRŐL A NYILATKOZATOT.
A nyomtatványok megtalálhatók az iskola honlapján a Dokumentumok között, illetve elérhetők itt.
Beiratkozáskor a következő okmányok bemutatása szükséges:
– a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok,
– a gyermek tajkártyája,
– a beírató szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok,
– nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,

 


Felhívjuk szíves figyelmüket a honlapon található FELHÍVÁSban foglalt tudnivalókra a tankötelessé váló
gyermekek iskolai beíratása során. Az adatok előzetesen,

a KRÉTA (BÁI) rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül megküldhetők az intézmény
számára. Ez a lehetőség 2024. március 27-étől áll rendelkezésre. Az elektronikus ügyintézésben a
szülőket útmutató segíti (a honlap dokumentumai között található BÁI Szülői tájékoztató cím alatt).
A fenti, a torlódások elkerülését szolgáló egyéni időpontban a szülő személyes megjelenése és az eredeti
dokumentumok bemutatása e lehetőség választása esetén is szükséges.
* * *
Kérjük, A DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES NEK ADATLAPOT SZÍVESKEDJENEK BESZEREZNI a
Kormányablaknál. A gyermekről fényképet készítenek érvényes személyi igazolványának,
lakcímkártyájának bemutatását követően, és rögzítik személyes adatait. (Amennyiben a gyermeknek még
nincs személyi igazolványa, előbb annak igénylése történik. Ehhez mindkét szülő együttes részvétele, vagy
a jelen nem levő szülő és két tanú által aláírt meghatalmazás kell.)

Segítő együttműködésüket köszönjük!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Következő események

© 2024 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva