"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

TUDNIVALÓK

2020-2021. tanév nyár és 2021–2022. tanév kezdete

Ügyeleti nap az iskolában:

2021. augusztus 4. szerda, 8:00–12:00 óráig.

 

 

Az étkeztetés igénylése, árának befizetése szeptemberre,

az iskola tanulói és az óvodás gyermekek számára

az iskolában

 2021. augusztus 16. hétfő, 8:00–17:00 óráig.

2021. augusztus 18. szerda, 8:00–17:00 óráig.

Pótbefizetés: 2021. augusztus 23. hétfő, 8:00–17:00 óráig.

.

 

Kedvezményre jogosító jogcímek és igazolásuk az iskolai tanulók számára:

 A nagycsaládosok a tanévre szóló, illetve a jogosultság fennállásáig érvényes nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tudják a kedvezményes étkeztetést igénybe venni. Felsőoktatási intézményben tanuló testvér figyelembevételekor pótlólag, az őszi és téli beiratkozásakor szükséges az adott félévben aktív hallgatói jogviszonyáról szóló igazolás beszerzése.

A tanuló tartós betegsége miatt kedvezményesen étkezők a befizetés napján érvényes orvosi igazolás bemutatásával tudják a jogosultságot bizonyítani.

 

Az érvényes dátumú rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat birtokában ingyenesen étkező tanulók szülei az étkeztetési hónapot megelőző hónapban a pótbefizetés napjáig, írásbeli nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tudják gyermekük számára az étkeztetést igényelni.

 

 

Térítés nélküli étkezésre jogosító jogcímek és igazolásuk az óvodás gyermekek számára:

Az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges, a jogcímet igazoló dokumentum bemutatásával, másolatának átadásával.

Három vagy több gyermeket nevelő család a családi pótlék folyósításáról

az államkincstár által kiállított, lehetőleg  minél frissebb keltezésű hatósági bizonyítvánnyal.

A gyermek, vagy a közös háztartásban élő testvér tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén a befizetés napján érvényes szakorvosi igazolással.

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az érvényes dátumú jegyzői határozattal.

A családban egy főre jutó jövedelem megállapítása a tárgyhót megelőző (7.) havi munkáltatói jövedelemigazolásokkal és az esetleges egyéb jövedelmek (gyes, gyet, családi pótlék stb.) igazolásával történik.

 

 Az étkeztetés ára átutalással is fizethető.

Erről az új tanévre, nevelési évre is nyilatkozat kitöltése szükséges,

szintén az augusztusi, mindenki számára kizárólag készpénzben történő befizetéskor.

 

Diétás étrend kizárólag érvényes szakorvosi vélemény, igazolás másolatának rendelkezésünkre bocsátásával vehető igénybe, amelyet továbbítanunk kell

az étkeztetést biztosító cégnek.

 

Kérjük a dátumok betartását. Az adagszámok megrendelésére nyitva álló idő rövidsége miatt

határidőn túl nem áll módunkban befizetést, ingyenes étkeztetésre igény bejelentését elfogadni.

 

 

 

 

 

Pótvizsga:

augusztus 26-án csütörtökön,  8:00 órától.

 

 

 

A tankönyvek átvétele

 az első tanítási napon, szeptember 1-jén szerdán, osztályonként történik.

Az 1.–12. évfolyamig a tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket.

 

.

 

 

 

 Ünnepélyes tanévnyitó szentmise

 

szeptember 1-jén szerdán, 8:00 órakor az iskola kápolnájában:

1.–3. évfolyam,

 

szeptember 5-én vasárnap, 15:00 órakor a Hősök terén,

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megnyitóján:

4.–12. évfolyam.

Megjelenés a szentmiséken iskolai egyenruhában.

 

Részletesebb tájékoztatással az osztályfőnökök jelentkeznek.

    Következő események

© 2021 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva