"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Felvételi tájékoztató

 A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A 2021/2022-ES TANÉVRE

 

Az iskola OM kódja: 035115

Címe: 1173 Budapest, Pesti út 84.

Telefon: 256 5825

Igazgató: Horváthné Vincze Judit

Fenntartó: Az Esztergom-Budapesti  Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

 

Típusa: A katolikus egyház által jóváhagyott kerettanterv alapján működő 6 évfolyamos gimnázium.

 

Tanulmányi terület kódja: 0001

 

A tanulmányi terület jellemzői:

Tanulóink a 7., 8. és 9. évfolyamon az első idegen nyelvet (angol ill. német) emelt óraszámban (heti 3 óra + 2 ill. 1 óra szakkör) tanulják. Választható második idegen nyelv az angol vagy a német, melyet 9. osztálytól kezdve heti 3 órában tanítunk.

Nevelési programunk a keresztény értékrenden nyugszik.

 

Tájékoztató szülői értekezlet és a felvételi előkészítő foglalkozások

idén a koronavírus-járvány miatt a hagyományos formában elmaradnak.

 

A felvételivel kapcsolatos kérdéseikre választ

 

az Oktatási Hivatal honlapján találhatnak,

 

illetve az intézményünk vezetőségénél

 

            minden munkanapon 8.00-12.00 óra között telefonon

            vagy e-mailben az igazgato@palapostol-bp.sulinet.hu címen.            

 

 

A felvételi eljárás rendje:

 

Jelentkezési határidő: 2021. február 16.

Jelentkezni elektronikus úton lehet egyénileg.

 Ezzel kapcsolatban minden tudnivaló megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2020/2021beiskolazas)

 

Minden jelentkezőnek magyar nyelv és matematika tárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgán, illetve hittan tárgyból szóbeli vizsgán kell részt vennie.

A hittan tantárgy szóbeli vizsgájának tematikája iskolánk honlapján megtalálható.

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát is.

 

A jelentkezésekhez plébánosi vagy lelkészi, esetleg hitoktatói ajánlást, továbbá a keresztlevél másolatát is mellékelni kell.

 

A felvételi kérelmek elbírálása:

 

A felvételizők rangsorát a hozott és az írásbeli és szóbeli vizsgán szerzett pontok alapján határozzuk meg.

A hozott pontszám a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem és az idegen nyelv tantárgyak 5. év végi és 6. félévi osztályzatainak kétszerese, maximum 100 pont.

 

A vizsgán szerezhető pontszám: magyar nyelv 50, matematika 50, összesen maximum 100 pont.

A szóbeli vizsgán maximálisan 50 pont érhető el.

 

A hozott pontszámok és a vizsgán elért eredmény összesítése alapján két osztályt indítunk.

Jelentkezés a központilag, egységes követelmények alapján szervezett írásbelikre:

 iskolánkban, 2020. december 4-ig.

 

Jelentkezési lapok is itt igényelhetők, vagy letölthetők a www.oktatas.hu internetes oldalról.

 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális szabályok:

A tanuló a jelentkezési laphoz csatolja az erre vonatkozó kérelmet, alátámasztva a nevelési tanácsadó által kiadott szakvéleménnyel.

A kérelemről az igazgató határozattal dönt, melyben rendelkezik a használható eszközökről, az esetleges időhosszabbításról, illetve a vizsga bizonyos részeinek értékelése és minősítése alóli felmentésről.

 

Egységes írásbeli felvételi vizsga:

 

2021. január 23., 10.00 óra

 

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 28., 14.00

(Azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.)

 

 

Értesítés az írásbeli eredményéről:

2020. február 08.

 

 

A szóbeli vizsga időpontjai:

 

2021. február 24-25-26.

 

A jelentkezők felvételi jegyzékének közzététele:

 

2021. 03. 16.

 

A jelentkezők értesítése a felvételi eljárás eredményéről:

 

A jelentkezőket legkésőbb 2021. 04. 30-ig értesítjük a felvételről ill. az elutasításról.

 

Beiratkozás: 2021. 06. 22.

 

Bővebb tájékozató: www.palapostol.hu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Horváthné Vincze Judit                

Budapest, 2020. október 1.                                                                                                    

                                                                                                               Igazgató

 

 

© 2021 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva