"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Felvételi tájékoztató

Az iskola OM kódja: 035115

Címe: 1173 Budapest, Pesti út 84.

Telefon: 256 5825

Igazgató: Horváthné Vincze Judit

Fenntartó: Az Esztergom-Budapesti  Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

 

Típusa: A katolikus egyház által jóváhagyott kerettanterv alapján működő 6 évfolyamos gimnázium.

 

Tanulmányi terület kódja: 0001

 

A tanulmányi terület jellemzői:

Tanulóink a 7., 8. és 9. évfolyamon az első idegen nyelvet (angol ill. német) emelt óraszámban (heti 3 óra + 2 ill. 1 óra szakkör) tanulják. Választható második idegen nyelv az angol vagy a német, melyet 9. osztálytól kezdve heti 3 órában tanítunk.

Nevelési programunk a keresztény értékrenden nyugszik.

 

Nyílt napok: 2016. november 28-29.  8-14 óráig

Tájékoztató szülői értekezlet a felvételi eljárásról: 2016. november  21. 17:30

 

A felvételi eljárás rendje:

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 13.

 

Jelentkezési lapok és tanulói adatlapok igényelhetők az általános iskolákban, intézményünkben, továbbá letölthetők a www.oktatas.hu  internetes oldalról.

 

Minden jelentkezőnek magyar nyelv és matematika tárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt vennie.

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát is.

 

A jelentkezésekhez plébánosi vagy lelkészi, esetleg hitoktatói ajánlást, továbbá a keresztlevél másolatát is mellékelni kell.

 

A felvételi kérelmek elbírálása:

 

A felvételizők rangsorát a hozott és az írásbelin szerzett pontok alapján határozzuk meg.

A hozott pontszám a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem és az idegen nyelv tantárgyak 5. év végi és 6. félévi osztályzatainak kétszerese, maximum 100 pont.

 

A vizsgán szerezhető pontszám: magyar nyelv 50, matematika 50, összesen maximum 100 pont.

Szóbeli vizsgát nem tartunk, a más intézményből érkező jelentkezők és szüleik számára ismerkedő beszélgetést szervezünk.

 

A hozott pontszámok és a vizsgán elért eredmény összesítése alapján 34 tanulót veszünk fel az induló 7. osztályba.

 

Jelentkezés a központilag, egységes követelmények alapján szervezett írásbelikre: iskolánkban, 2016. december 9-ig.

 

Jelentkezési lapok is itt igényelhetők, vagy letölthetők a www.oktatas.hu internetes oldalról.

 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális szabályok:

A tanuló a jelentkezési laphoz csatolja az erre vonatkozó kérelmet, alátámasztva a nevelési tanácsadó által kiadott szakvéleménnyel.

A kérelemről az igazgató határozattal dönt, melyben rendelkezik a használható eszközökről, az esetleges időhosszabbításról, illetve a vizsga bizonyos részeinek értékelése és minősítése alóli felmentésről.

 

 

Egységes írásbeli felvételi vizsga:

 

2017. január 21., 10.00 óra

 

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2017. január 26., 14.00

(Azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.)

 

 

Értesítés az írásbeli eredményéről:

2017. február 09.

 

A jelentkezők értesítése a felvételi eljárás eredményéről:

 

A jelentkezőket legkésőbb 2017. 04. 26-ig értesítjük a felvételről ill. az elutasításról.

 

Bővebb tájékozató: www.palapostol.hu

 

                                      Horváthné Vincze Judit                                                                                           

                                                                                                 Igazgató

 

 

 

  Iskolai hírek

  • Gimnáziumi előkészítő indul

   2017-10-16
   Gimnáziumi előkészítő indul

   Decemberben intenzív felvételi előkészítő indul iskolánkban a hatosztályos gimnáziumba felvételizők részére.

   TOVÁBB

  • Ebédbefizetés novemberre

   2017-10-01
    Ebédbefizetés novemberre

   Ebédbefizetés 2017. novemberre  
   november 8. – november 30.  
   45.–48. hét  
   Befizetés: október 10. 7.30 – 13.00  
   Pótbefizetés: október 17. 12.45 – 17.00  
   október 30.- november 7.-ig Őszi szünet.
   TOVÁBB

  • Veni Sancte

   2017-09-19

   Kisfilm a Szent István bazilika előtti évnyitó szentmiséről 

    

    

   TOVÁBB

© 2017 Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva