"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Felvételi tájékoztató

Fontos változás a felvételi eljárásban!

 

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során.

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Ettől eltérő esetben egyéni jelentkezés benyújtására kerül sor. A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.

  • A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező:
    • a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik
    • általános iskolája többcélú intézmény (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát), és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.
  • A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, azaz:
    • a jelentkező jelenleg külföldi intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy
    • a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára program 2018 januárjában – az általános felvételi eljárás kezdetén – lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részére a középfokú felvételi eljárásban szükséges, ún. „fiktív azonosító számot" a program automatikusan generálja majd, annak külön igénylése nem szükséges a felvételi  eljárás  során.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

Javasoljuk, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban, tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018.tanévben menüpont alól letölthető tájékoztató kiadványunkat. A kiadvány részletes áttekintést nyújt a felvételi eljárás menetéről és az eljáráshoz kapcsolódó határidőkről.
A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése útvonalon elérhető cikkből tölthető le.
A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, a Jogszabályok, közlemények linkre kattintva érhetők el.

( Az Oktatási Hivatal december 8 -i tájékoztatója)

 

A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A 2018/2019-ES TANÉVRE

 

Az iskola OM kódja: 035115

Címe: 1173 Budapest, Pesti út 84.

Telefon: 256 5825

Igazgató: Horváthné Vincze Judit

Fenntartó: Az Esztergom-Budapesti  Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

 

Típusa: A katolikus egyház által jóváhagyott kerettanterv alapján működő 6 évfolyamos gimnázium.

 

Tanulmányi terület kódja: 0001

 

A tanulmányi terület jellemzői:

Tanulóink a 7., 8. és 9. évfolyamon az első idegen nyelvet (angol ill. német) emelt óraszámban (heti 3 óra + 2 ill. 1 óra szakkör) tanulják. Választható második idegen nyelv az angol vagy a német, melyet 9. osztálytól kezdve heti 3 órában tanítunk.

Nevelési programunk a keresztény értékrenden nyugszik.

 

Nyílt napok: 2017. november 27-28.  8-14 óráig

Tájékoztató szülői értekezlet a felvételi eljárásról: 2017. november  20. 17:30

 

A felvételi eljárás rendje:

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 15.

 

Jelentkezési lapok és tanulói adatlapok igényelhetők az általános iskolákban, intézményünkben, továbbá letölthetők a www.oktatas.hu  internetes oldalról.

 

Minden jelentkezőnek magyar nyelv és matematika tárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt vennie.

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát is.

 

A jelentkezésekhez plébánosi vagy lelkészi, esetleg hitoktatói ajánlást, továbbá a keresztlevél másolatát is mellékelni kell.

 

A felvételi kérelmek elbírálása:

 

A felvételizők rangsorát a hozott és az írásbelin szerzett pontok alapján határozzuk meg.

A hozott pontszám a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem és az idegen nyelv tantárgyak 5. év végi és 6. félévi osztályzatainak kétszerese, maximum 100 pont.

 

A vizsgán szerezhető pontszám: magyar nyelv 50, matematika 50, összesen maximum 100 pont.

Szóbeli vizsgát nem tartunk, a más intézményből érkező jelentkezők és szüleik számára ismerkedő beszélgetést szervezünk.

 

A hozott pontszámok és a vizsgán elért eredmény összesítése alapján 34 tanulót veszünk fel az induló 7. osztályba.

 

Jelentkezés a központilag, egységes követelmények alapján szervezett írásbelikre: iskolánkban, 2017. december 8-ig.

 

Jelentkezési lapok is itt igényelhetők, vagy letölthetők a www.oktatas.hu internetes oldalról.

 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális szabályok:

A tanuló a jelentkezési laphoz csatolja az erre vonatkozó kérelmet, alátámasztva a nevelési tanácsadó által kiadott szakvéleménnyel.

A kérelemről az igazgató határozattal dönt, melyben rendelkezik a használható eszközökről, az esetleges időhosszabbításról, illetve a vizsga bizonyos részeinek értékelése és minősítése alóli felmentésről.

 

 

Egységes írásbeli felvételi vizsga:

 

2018. január 20., 10.00 óra

 

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2018. január 25., 14.00

(Azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.)

 

 

Értesítés az írásbeli eredményéről:

2018. február 08.

 

A jelentkezők értesítése a felvételi eljárás eredményéről:

 

A jelentkezőket legkésőbb 2018. 04. 27-ig értesítjük a felvételről ill. az elutasításról.

 

Beiratkozás: 2018. 06..21.

 

Bővebb tájékozató: www.palapostol.hu

© 2018 Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva