"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Felvételi tájékoztató

A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A 2022/2023-AS TANÉVRE

 

Az iskola OM kódja: 035115

Címe: 1173 Budapest, Pesti út 84.

Telefon: 256 5825

Igazgató: Horváthné Vincze Judit

Fenntartó: Az Esztergom-Budapesti  Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

 

Típusa: A katolikus egyház által jóváhagyott kerettanterv alapján működő 6 évfolyamos gimnázium.

 

Tanulmányi terület kódja: 0001

 

A tanulmányi terület jellemzői:

Tanulóink a 7., 8. és 9. évfolyamon az első idegen nyelvet (angol ill. német) emelt óraszámban (heti 3 óra + 2 ill. 1 óra szakkör) tanulják. Választható második idegen nyelv az angol vagy a német, melyet 9. osztálytól kezdve heti 3 órában tanítunk.

Nevelési programunk a keresztény értékrenden nyugszik.

 

Nyílt napok: 2021. november 22-23.  8-14 óráig

Tájékoztató szülői értekezlet a felvételi eljárásról: 2021. november 8. 17:30

 

A felvételi eljárás rendje:

 

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

Jelentkezni elektronikus úton, egyénileg lehet. A kinyomtatott jelentkezési lapokat a határidőig postán kell megküldeni iskolánknak.

 Ezzel kapcsolatban minden tudnivaló megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján.

 

Minden jelentkezőnek magyar nyelv és matematika tárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgán, illetve hittan tárgyból szóbeli vizsgán kell részt vennie.

A hittan tantárgy szóbeli vizsgájának tematikája iskolánk honlapján megtalálható.

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát is.

 

A jelentkezésekhez plébánosi vagy lelkészi, esetleg hitoktatói ajánlást, továbbá a keresztlevél másolatát is mellékelni kell.

 

A felvételi kérelmek elbírálása:

 

A felvételizők rangsorát a hozott és az írásbeli és szóbeli vizsgán szerzett pontok alapján határozzuk meg.

A hozott pontszám a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem és az idegen nyelv tantárgyak 5. év végi és 6. félévi osztályzatainak kétszerese, maximum 100 pont.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgán szerezhető pontszám: magyar nyelv 50, matematika 50, összesen maximum 100 pont.

A szóbeli vizsgán maximálisan 50 pont érhető el.

 

Az elért felvételi pontszám alapján a legjobban teljesítő 35 jelentkezőt vesszük fel a gimnáziumi tagozatra. Egy osztály indítását tervezzük 35 fős létszámmal, az oktatást csoportbontásban tervezzük.

 

Jelentkezés a központilag, egységes követelmények alapján szervezett írásbelikre:

 iskolánkban, 2021. december 3-ig.

 

Jelentkezési lapok is itt igényelhetők, vagy letölthetők a www.oktatas.hu internetes oldalról.

 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális szabályok:

A tanuló a jelentkezési laphoz csatolja az erre vonatkozó kérelmet, alátámasztva a nevelési tanácsadó által kiadott szakvéleménnyel.

A kérelemről az igazgató határozattal dönt, melyben rendelkezik a használható eszközökről, az esetleges időhosszabbításról, illetve a vizsga bizonyos részeinek értékelése és minősítése alóli felmentésről.

 

 

Egységes írásbeli felvételi vizsga:

 

2022. január 22. szombat 10.00 óra

 

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2022. január 27. csütörtök 14.00 óra

(Azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.)

 

 

Értesítés az írásbeli eredményéről:

 

2022. február 07.

 

 

A szóbeli vizsga időpontjai:

 

2022. február 22-23-24.

 

A jelentkezők felvételi jegyzékének közzététele:

 

2022. 03. 16.

 

A jelentkezők értesítése a felvételi eljárás eredményéről:

 

A jelentkezőket legkésőbb 2022. 04. 29-ig értesítjük a felvételről ill. az elutasításról.

 

Beiratkozás: 2022. 06. 23.

 

Bővebb tájékozató: www.palapostol.hu

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                          Horváthné Vincze Judit                

Budapest, 2020. október 1.                                                                                                    

                                                                                                                                    Igazgató

 

 

© 2022 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva