"... Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja." - 1 Kor 3, 7-8

Felvételi tájékoztató

Az iskola OM kódja: 035115

Címe: 1173 Budapest, Pesti út 84.

Telefon: 256 5825

Igazgató: Horváthné Vincze Judit

Fenntartó: Az Esztergom-Budapesti  Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

 

Típusa: A katolikus egyház által jóváhagyott kerettanterv alapján működő 6 évfolyamos gimnázium.

 

Tanulmányi terület kódja: 0001

 

A tanulmányi terület jellemzői:

Tanulóink a 7., 8. és 9. évfolyamon az első idegen nyelvet (angol ill. német) emelt óraszámban (heti 3 óra + 1 ill. 1 óra szakkör) tanulják. Választható második idegen nyelv az angol vagy a német, melyet 9. osztálytól kezdve heti 3 órában tanítunk.

Nevelési programunk a keresztény értékrenden nyugszik.

 

Nyílt napok: 2023. november 13-14.  9-12 óráig

Tájékoztató szülői értekezlet a felvételi eljárásról: 2023. november 13.  17:30

 

A felvételi eljárás rendje:

 

Jelentkezési határidő: 2024. február 16. (iskolánk 6. osztályos tanulói számára)

                                       2024. február 19. (más iskolákból jelentkezők számára)

 

A jelentkezés kizárólag elektronikus formában történik. Iskolánk 6. osztályos tanulói jelentkezésük lebonyolításával megbízhatják osztályfőnökeiket.

Az elektronikus jelentkezés menetéről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni a felvételi eljárás kezdetekor (2024. január).

 

Minden jelentkezőnek magyar nyelv és matematika tárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt vennie.

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát is.

 

A jelentkezésekhez plébánosi vagy lelkészi, esetleg hitoktatói ajánlást, továbbá a keresztlevél másolatát is mellékelni kell.

 

A felvételi kérelmek elbírálása:

 

A felvételizők rangsorát a hozott és az írásbelin szerzett pontok alapján határozzuk meg.

A hozott pontszám a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem és az idegen nyelv tantárgyak 5. év végi és 6. félévi osztályzatainak kétszerese, maximum 100 pont.

 

A vizsgán szerezhető pontszám: magyar nyelv 50, matematika 50, összesen maximum 100 pont.

Szóbeli vizsgát hittan tantárgyból tartunk.

A szóbeli vizsgán maximum 50 pont szerezhető. A vizsga tematikája megtalálható iskolánk honlapján.

A hozott pontszámok és a vizsgán elért eredmény összesítése alapján 34 tanulót veszünk fel az induló 7. osztályba.

 

Jelentkezés a központilag, egységes követelmények alapján szervezett írásbelikre elektronikusan/ügyfélkapun keresztül vagy hagyományosan/papíralapon: 2023. november 30-ig lehetséges.

 

 

Az ügyfélkapus jelentkezés módjáról az Okatási Hivatal honlapján található útmutató.

 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális szabályok:

A tanuló a jelentkezési laphoz csatolja az erre vonatkozó kérelmet, alátámasztva a nevelési tanácsadó által kiadott szakvéleménnyel.

A kérelemről az igazgató határozattal dönt, melyben rendelkezik a használható eszközökről, az esetleges időhosszabbításról, illetve a vizsga bizonyos részeinek értékelése és minősítése alóli felmentésről.

 

 

Egységes írásbeli felvételi vizsga:

 

2024. január 20. 10.00 óra

 

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2024. január 30. 14.00

(Azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.)

 

 

Értesítés az írásbeli eredményéről:

2024. február 9.

 

A jelentkezők értesítése a felvételi eljárás eredményéről:

 

A jelentkezőket legkésőbb 2024. 05. 02-ig értesítjük a felvételről ill. az elutasításról.

 

Bővebb tájékozató: www.palapostol.hu

 

 

                                                                     Horváthné Vincze Judit  

                                                                                                                                                                                   igazgató

 

© 2024 Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - Minden jog fenntartva